Archive for June, 2018

Rhaglen Iwerddon Cymru 2014-2020

Posted on: June 19th, 2018 by Paul Byrne

Beth yw Rhaglen Iwerddon Cymru?

Mae Rhaglen Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd Iwerddon Cymru 2014-2020 yn rhaglen forol sy’n cysylltu sefydliadau, busnes a chymunedau ar arfordir y Gorllewin yng Nghymru ag arfordir De-Ddwyrain Iwerddon.

Mae’r rhaglen yn un o deulu o raglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd sy’n cynnig cyfleoedd i ranbarthau yn yr UE gydweithio i roi sylw i heriau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol cyffredin.

Mae rhaglen Iwerddon Cymru’n canolbwyntio ar geisio datrysiadau i heriau ar y cyd ar y ddwy ochr i Fôr Iwerddon, i wella blaenoriaethau datblygu economaidd a chynaliadwy Cymru ac Iwerddon.

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Arloesi ar draws ffiniau
  • Addasu Cymunedau Môr Iwerddon ac Arfordirol i Newid Hinsawdd
  • Adnoddau Diwylliannol a Naturiol a Threftadaeth

Mae rhagor o fanylion ar gael ar ein tudalen prosiectau.

Mae Llywodraeth Cymru’n rheoli’r rhaglen gyda phartneriaid, y Cynulliad Rhanbarthol Deheuol a’r Adran ar gyfer Gwariant Cyhoeddus a Diwygio.

Gwerth cyffredinol y rhaglen yw €100m, gan ddefnyddio €79m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yr Undeb Ewropeaidd.

Lawlwytho dogfennau:

Cyswllt A Bord Iascaigh Mhara

Posted on: June 19th, 2018 by Paul Byrne

Aquaculture Technical Services

Terence O’Carroll

Speak to me about: our technology services

Direct +353 1 2144 216

Mobile +353 87 2853 972

Email: terence.ocarroll@bim.ie

Nicolas Chopin

Speak to me about: inshore surveying, including seed mussel stocks

Direct +353 1 2144 106

Mobile +353 87 6127 641

Email: nicolas.chopin@bim.ie

Niamh McGowan-Weafer

Speak to me about: General technical inquiries and the Bucanier, ISPP and Bluefish Projects

Direct + 353 1 2144 242

Email: niamh.mcgowan-weafer@bim.ie

Regional Development Officer

Joanne Gaffney

Direct +353 1 2144 249

Mobile +353 87 6784 484

Email: joanne.gaffney@bim.ie

ISPP Project

Paul Byrne

Speak to me about: The Irish Sea Portal Pilot project

Direct +353 1 2144 101

Mobile +353 87 6010 178

Email: paul.byrne@bim.ie

Amy Geraghty

Speak to me about: The Irish Sea Portal Pilot project

Direct +353 1 2144 173

Mobile: +353 87 6526 133

Email: amy.geraghty@bim.ie

cyswllt â Phrifysgol Bangor

Posted on: June 19th, 2018 by Paul Byrne

Ymholiadau Cyffredinol

Karen Tuson
Swyddog Gweinyddol Cymorth Prosiect Ymchwil

Canolfan Gwyddorau Môr Cymhywsol

Canolfan Môr Cymru

Ffôn: (+44) 1248 38 80 78

E-bost: k.tuson@bangor.ac.uk

 

Ymholiadau Penodol – Prifysgol Bangor

Dr Shelagh Malham
Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Canolfan Gwyddorau Môr Cymhywsol

Canolfan Amgylchedd Cymru

Ffôn: (+44) 1248 38 32 52

E-bost: s.malham@bangor.ac.uk

 

Esther Howie
Rheolwr Gweithrediad

Canolfan Gwyddorau Môr Cymhywsol

Canolfan Môr Cymru

Ffôn: (+44) 1248 38

E-bost: e.howie@bangor.ac.uk

 

Dr Julie Webb
Swyddog Ymchwil Ôl-Ddoethurol

Canolfan Gwyddorau Môr Cymhywsol

Canolfan Môr Cymru

Ffôn: (+44) 1248 38 80 79

E-bost: j.webb@bangor.ac.uk